Disclaimer

De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Deze informatie is bedoeld voor algemeen gebruik en is niet toegespitst op de individuele situatie van de gebruiker. De toepassing van de informatie en de gevolgen daarvan hangen af van ieders persoonlijke situatie. De informatie kan niet worden gehanteerd als een vervanging van persoonlijk advies. BHB aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. BHB overnames en advies wijst iedere aansprakelijkheid terzake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.

BHB wijst aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af.

Deze site bevat hyperlinks naar andere organisaties en instellingen. Dergelijke informatie is door BHB niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. BHB is niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze externe sites wordt gepresenteerd.