Waardebepaling van uw bedrijf

BHB stelt de bedrijfswaarde vast

Een waardebepaling van uw bedrijf kan in veel gevallen nodig zijn. Voor een nauwkeurige taxatie is inzicht in de markt erg belangrijk. BHB kent de markt van dienstverlenende bedrijven en heeft uitgebreide bedrijfseconomische kennis en ervaring met het bepalen van de bedrijfswaarde van dienstverlenende ondernemingen.

BHB werkt met moderne waarderingstechnieken, waaronder (diverse varianten van) de DiscountedCashflowMethode (DCF-methode), de aandelenwaardering en de rentabiliteitswaardemethode.

Situaties waarin bedrijfswaardering nodig is

Van belang is de situatie waarin de bedrijfswaardering benodigd is. Een waardebepaling van het bedrijf kan benodigd zijn in één van de volgende situaties:

  • Verkennen van de strategie;
  • Wijzigingen entiteit;
  • Scheiding zakelijk/privé;
  • (Her)financiering;
  • Toetreding in B.V.;
  • Berekenen van transactieschade, in het kader van een (gerechtelijke) procedure;
  • Bedrijfswaardering in het kader van een (gerechtelijke) procedure.

Heeft u interesse in een vrijblijvend gesprek of wilt u weten wat wij kunnen betekenen voor de waardebepaling van uw bedrijf? Neem dan contact met ons op.